ruh göçü.

hiç başka bir bedene ve hayata sahip olmak istedin mi?

Bazen yalnız kaldığımız vakitler gözlerimizi tavana dikerken hayatımızı görünmez bir teraziye yerleştirir iyi yönlerini ve kötü yönlerini tararız. Fakat insan oluşumuzun bir hâli olsa gerek ki çoğu vakit kendimizde ve yaşayış koşullarımızda bulduğumuz eksiklikler diğer tarafa daha ağır basar.

Kendimize 'keşke' ile başlayan geçmiş zaman ve o an için belli cümleler kurarız ve kurarız. Bazen de belki 'yeniden doğsaydım' eşlik eder cümlelerimizin başına.

Şüphesiz başka bir dünyanın bilinmediği -kesin gözle ölümden sonra ne olduğu meçhul olduğu için- insanları cezbeden bir düşüncedir, yeniden doğmak.

Öyle ki pek çok inanç sisteminde yeniden doğuşa rastlamak mümkündür. Pek çoğumuzun duyduğu bir kelimedir zaten, reenkarnasyon.

Fransızca kökenli olan bu kelime aslen 'reincarnation' ve anlamı "yeniden bedenleme"dir. Arapça karşılığı ise 'tenasüh' olan bu kelime Türkçede 'ruh göçü' olarak karşılığını bulur. Bahsettiğimiz bu isimlendirmelere göre bu kavramı/kavramları "ölümden sonra ruhun yeniden insan vücuduna gelmesi ve yeniden bir bedende yaşamaya başlaması" açıklamak yanlış olmayacak fakat başka bir açıklama olarak "ruhun sürekli beden değiştirip tekâmül sürecini tamamladığına inanılan olay" şeklinde karşımıza çıktığını söylemek gerekecektir.

Kökenleri millat önceye dayanan bu inanç sistemi dünyada semavi dinlerin (İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik) bazı mezehepleri de dahil olmak üzere özellikle İskandinav kültüründe kendine geniş bir yer bulmuştur. Bunun yanında reenkarnenin kaynak noktası Hindistan coğrafyasıdır. Hintli filozoflara göre ruhun kainatı çevreleyen şeyleri ve çeşitliliği anlayabilmesi ve kavrayabilmesi için tek bir hayat yeterli değildir. Bu sebeple ruhlar bedenlerinin ölümlerinden sonra yeni bir bedene girmeli ve varlıklarını sürdürmelidir.

Yine de her şeye karşın pek çok reenkarnasyon öğretisinin kuralları çok net değildir. Bu inancı benimsemiş kimselerin bir kısmına göre insan varlığı değişmez bir şekilde hep aynı cinsiyetle bedenlenmektedir. Bir kısmı ise kimi kez erkek kimi kez dişi olarak bedenlenmenin gerçekleşeceğine inanır.

Bu kuramın var oluşunun en büyük çıkış dayanaklarından biri insanın farklı imkân ve kabiliyetlere göre dünyaya gelmesidir. Bu açık bir yaşam eşitsizliği yaratmaktadır ve bu sebeple her ruh farklı tekâmül seviyelerine sahip olmaktadır. Her ruhun aynı tekamül seviyelerine erişebilmeleri için bedenleme bir ihtiyaç olarak görülür.

Reenkarnasyon olayı inanlarına göre farklı zamanlamalara sahip olabilir. Bazen bir ruh kısa bir sürede yeniden kendine bir beden edinirken bazen çok uzun süreler sonucunda bunu elde edebilmektedir ve bazı reenkarne inanışlarına göre reenkarne olma sayısı da bulunmaktadır. Bu tip konularda da reenkarnasyon yine net hatlara sahip değildir.

Son olarak ufak bir bilgi aktarmak daha gerekmekteyse bu tenasüh ve reenkarnasyon kavramlarının ufak bir farklı ile ilgili olmalı.

Reenkarnasyon Batı'ya ve Tenasüh ise Doğu'ya ait bir kavramdır. Anlam olarak ikisi de "ruhun ölümden sonra bu âlemden başka bir bedene geçmesi" olarak karşımıza çıksa dahi Tenasüh, ceza ve mükâfat için geri gelindiğine; Reenkarnasyon ise tekâmül edip olgunlaşmak için geri gelindiğini söylemektedir.

Pek çok farklı hallerde karşımıza çıkan bu kavram bence ölümden sonrasını bilmeyen biz insanlara fazlaca cezbedici bir düşünce sistemi vermekte fakat tamamen net olmayan hatları benim için sadece fantasik bir terim olarak kalmasını sağlamakta.

Bedenin dünyadan infilak etmesinden sonra ne olacağını bilmediğimiz içinse yapılması gereken tek şeyin nefes alınan her bir anın dolu dolu yaşanması gerektiği olduğunu söyleyebilirim.

Terazinin 'keşke' tarafı ağır basıyorsa onları silmekle başlamak, kendimiz adına bir adım atmak bana en doğru yol gibi gelmekte.

 

          -Epey karmaşık bir konu. 19. yüzyıl sonrasında Batı dünyasında kendine farklı düşünce sistemleri içinde yer edinirken büyük tartışma konusu olmuş dememiz yanlış olmayacak. Üzerine bilimsel çalışmalar da bulunmakta. Benim anlatımım genel bir hål için bir özet. Bilgi yanlışım var ise aktarmaktan çekinmeyin. 

          -Bununla ilgili bir video gördüm yakın zamanda yorumları film gibi cidden. Doğruluk payı nedir ne değildir bilmiyorum ama linkini eklemek istiyorum. Geçmiş Yaşamları Keşfetme ve Şifalandırma Meditasyonu


Minas

2 Blog Gönderi

Yorumlar