MEVLÂNÂ CELALEDDİN RÛMÎ VE 7 NASİHATİ

Anadolu'yu mayalayan bir evliya...

Muhammed Celâleddîn-i Rumi 13. asırda yaşamış, Afganistan/Belh doğumlu Sünni- Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve mutasavvıftır. Moğol istilaları zamanında Anadolu’da yaşamış ve devrin idarecileri tarafından hürmetle karşılanmıştır.

Eserleri dünya çapında onlarca dile birçok kez çevrilmiştir. Hoşgörü prensibi ile öne çıkmıştır. Fikirleri dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından benimsenmiştir. Avrupa ve Amerika’da en çok tanınan, sevilen ve okunan Müslüman şair ve ilim adamıdır. Mevlânâ eserlerini çoğunlukla Farsça kaleme alsa da Arapça ve Türkçe gibi dilleri de kullanmıştır. En önemli eseri “Mesnevi” dir. Kültürel mirasına sahip çıkmak konusunda Farslar ve Türkler arasında münakaşalar yaşanmaktadır ve iki taraf da onun kendilerine daha yakın olduğunu iddia etmektedir.

1273’de Konya’da vefat eden Mevlana’nın mezarı burada aile üyelerinin yanında Mevlana Müzesinde bulunmaktadır.

 

ESERLERİ:

 

· MESNEVİ

· DIVAN-I KEBİR

· FİHİ MA-FİH

· MECALİS-İ SEB'A

· MEKTUBAT

 

MEVLÂNA’NIN 7 NASİHATİ:

 

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.

7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

 

#MBA


Muhammet Baran Aslan

4 Blog Gönderi

Yorumlar