ÇAVUŞ RÜTBESİ

ÇAVUŞ rütbesi hakkında bilgiler ÇAVUŞ nasıl olunur gerekli şartlar nelerdir

Çavuş, Türk Silahlı kuvvetlerde erbaşlar sınıfında ikinci yüksek rütbe olup, seviyeleri uzman onbaşılar ile sözleşmeli çavuşlar arasındadır. Gazneli, Karahanlı ve Selçuklu devletinde çavuşluk yüksek görevlerden biriydi. Siyasal ilişkileri, elçilik görevlerini ve protokol işlerini yönetirlerdi. Osmanlı'da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlik, müzikçilik, mehterlik yapanlar çavuş şanını taşırlardı. II.Mahmud'un 1826'dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi. Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesi, onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür. Çavuş, erlerle subay arasındaki ilişkileri düzenler. Ayrıca çavuşlar, bir manganın komutanı da olabilirler. Askeriyede çavuşlar nöbet tutmazlar ancak komutanların emriyle nöbet tutabilirler. 2'li "V" şeklinde rütbesi vardır. 25 üst'ü olup 2 ast'ı vardır. Türk Ordusundaki en ünlü çavuş Bigalı Mehmet Çavuş.

Askerde Çavuş Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Askerde çavuş olmak için en gerekli şart, birlikte bir çavuşa ihtiyaç olup olmadığıdır. Eğer önceki çavuş terhis olmuşsa ya da terhis tarihi yaklaşmışsa görevi ardından gelecek kişiye devreder. Genelde yeni çavuşu sorumlu komutan seçer ancak mevcut çavuşun sorumlu astsubayla gerekli saygı çerçevesinde samimiyet kurmasıyla bu sorumluluk çavuşa da verilebilmektedir.

Bu noktada gerekli şartlar mevcut çavuşla olan ilişki düzeyinize ve samimiyetinize bağlıdır. Ancak sorumlu komutanın çavuş seçimlerinde daha önceden saymış olduğumuz kriterler geçerlidir.


HARP DAİRESİ

2 Blog Gönderi

Yorumlar